lol

Måste bara påpeka att jag hittat en extrem jobbig mening i min konflikt analys beskrivning.

"Med konfliktbeteende avses sådant beteende som är avsett att beröva den som det riktar sig mot njågon form av värde i syfte att uppnå ens egna mål eller att få den andra parten att överge eller modifiera sina mål."

Kommatecken och punkt säljes.